Skip to main content

Wedstrijd: "#seenfromaMINI 2021"

 

Artikel 1:

Algemeen 1.1. Van 5 augustus 2021 (08.00u) tot en met 22 augustus 2021 (23.59u) (hierna: “Wedstrijdperiode”) organiseert BMW Belgium Luxembourg N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0413.533.863, met maatschappelijke zetel gelegen te Lodderstraat 16, 2880 Bornem in België (hierna: “MINI”) voor MINI klanten de wedstrijd “Win: een weekendje weg met een MINI Electric.”. (hierna “de Wedstrijd”).

 

De e-mail, direct mail of sociale media post die leidt naar de Wedstrijd bevat een link naar een online wedstrijdformulier (hierna “het Wedstrijdformulier”). 

1.2. Dit wedstrijdreglement legt de deelnemingsvoorwaarden en modaliteiten vast van de Wedstrijd. Door zijn/haar deelname aan de Wedstrijd verbindt de deelnemer zich ertoe de bepalingen van dit wedstrijdreglement op onvoorwaardelijke wijze na te leven alsook alle beslissingen die in dit kader zullen genomen worden door MINI, te aanvaarden. Het volledige wedstrijdreglement is tijdens de Wedstrijdperiode beschikbaar op het Wedstrijdformulier of desgevallend op aanvraag bij MINI via contact.be@mini.be. Elke deelnemer wordt geacht de bepalingen van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, ze begrepen te hebben en ze zonder enige beperking te aanvaarden. 

 

Artikel 2:

Deelnamevoorwaarden 

 

De wedstrijd staat enkel open voor natuurlijke personen. Deelnemers mogen, noch liegen omtrent hun  leeftijd, noch misbruik maken van andermans identiteit. Zowel de inhoud als de deelname aan deze wedstrijd zijn uitsluitend bestemd voor wie ouder is dan 18 jaar.

 

De deelnemer moet de van kracht zijnde wetten en reglementen naleven. Deze wedstrijd mag niet worden aangewend voor onwettige doelen, noch om ongevraagde reclame, commerciële informatie of diverse verzoeken te richten aan derden. MINI zal de bevoegde gerechtelijke instanties in kennis stellen van om het even welke inbreuk die zij constateert. 

 

De winnaar is de persoon die wordt uitgekozen door een jury, bestaande uit het MINI Belux marketing team, op basis van creativiteit bij de ingezonden foto of video. Deze persoon krijgt een MINI Electric ter beschikking, gedurende een onderling afgesproken weekend. De winnaar wordt per mail op de hoogte gebracht.

 

De deelnemer die onderhavige gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan worden uitgesloten. MINI Belux behoudt zich het recht om de voorwaarden eenzijdig aan te passen en verbindt zich ertoe om elke aanpassing aan dit gebruikscharter kenbaar te maken. 

 

Neem contact met ons op

Voor vragen of klachten omtrent de Wedstrijd kan u zicht richten tot:

Tel. : +32 (0)3 890 50 02       

(ma – vrij : van 8u30 tot 21u; za : van 10 tot 16 u)

contact.be@mini.beLodderstraat 16

B-2880 Bornem (België)

 

Gedetecteerde tijdzone